ADRES
ul. Kinowa 19A
04-030 Warszawa
TELEFON
601-312-011
606-366-485

Polityka prywatności

Szanowni Państwo – zwani dalej jako „Użytkownicy”, niniejsza Polityka Prywatności ma za zadanie wytłumaczyć, w jakim celu, do czego i jakie dane osobowe wykorzystujemy.


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwanych dalej jako „RODO” – prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych jest Gowa-Meble Krzysztof Walicki I Piotr Golonko, Spółka Jawna z siedzibą w 04-030 Warszawa ul. Kinowa 19, NIP: 1132176156, REGON: 016114027 – zwany dalej jako „Administrator” – informuje o zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługującymi Użytkownikom prawami.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na stronie prosimy o kontakt drogą elektroniczną z Administratorem na adres e-mail biuro@citybagazowka.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Przetwarzanie danych osobowych”.


Cel, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych


⦁ Wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w następujących sytuacjach:
⦁ Odwiedzanie strony internetowej (adres) i poszczególnych zakładek, skutkuje automatycznym zbieraniem danych dotyczących wizyty m.in. adres IP, typ przeglądarki, czas odwiedzin,
⦁ Kontaktu za pomocą strony internetowej, telefonu, wiadomości mail, skutkuje przekazywaniem danych osobowych m.in. imię, nazwisko, adres mail, telefon kontaktowy.
⦁ Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
⦁ Realizacji umownych zobowiązań oraz obowiązków ciążących na Administratorze, związanych z podpisaniem i realizacją umowy tzw. świadczenie usług
⦁ Podjęcia działań na żądanie związanych z prowadzonymi konsultacjami oraz realizacją danego zamówienia
⦁ Przetwarzania danych osobowych zgodnie z uzasadnionymi przepisami prawa, interesami Administratora m.in. do celów administracyjnych związanych z wystawieniem i przechowywaniem dokumentu księgowego oraz faktury
⦁ Prowadzenia dokładnych statystyk oraz analiz
⦁ Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
⦁ Dowodowych (archiwalnych), które są realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych, związanych z zabezpieczeniem informacji na wypadek obowiązku wykazania działania zgodnego z prawem
⦁ Udzielania odpowiedzi drogą listowną, elektroniczną lub telefoniczną na zapytania, wnioski i pisma
⦁ Prowadzenia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom
⦁ Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed wynikłymi roszczeniami
⦁ Badania satysfakcji Klienta, poprawy jakości oferowanych usług, zwiększenia zadowolenia podczas realizacji danego projektu.
⦁ Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niemniej jednak w przypadku zawarcia umowy oraz realizacji jej postanowień podanie danych osobowych jest konieczne.
Okres przechowywania danych osobowych
⦁ Dane osobowe są przechowane przez okres współpracy oraz kontaktu w celach realizacji danych stosunków handlowych, usługowych.
⦁ Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Klienta lub zakończenia celu, dla jakiego dane osobowe były gromadzone przez Administratora.
Prawa przysługujące osobom, których przetwarzane są dane osobowe
⦁ Dane osobowe, które są wykorzystywane w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy, będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
⦁ Dane osobowe nie będą wykorzystywane po wygaśnięciu umowy oraz w przypadku wyrażenia chęci usunięcia danych osobowych.
⦁ Zgodnie z RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
⦁ Prawo dostępu do własnych danych osobowych
⦁ Prawo do otrzymania kopii własnych danych osobowych
⦁ Prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych
⦁ Prawo do żądania skompletowania niepełnych danych osobowych poprzez przedstawienie dodatkowego dokumentu, oświadczenia
⦁ Prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych
⦁ Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego wykorzystywania danych osobowych
⦁ Prawo do wniesienia skargi, zażalenia do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
⦁ Prawo dostępu, korekty lub całkowitego usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), zapewnia osobom fizycznym RODO.
⦁ Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych jest niezależna od czasu, w którym korzysta się z usług. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do czasu jej odwołania.
Odbiorcy danych osobowych
⦁ Zebrane dane osobowe nie podlegają sprzedaży oraz udostępnianiu podmiotom trzecim.
⦁ Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie organom władzy publicznej lub osobom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w celach oraz zakresie wynikającym z przepisów prawnych.
⦁ Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane oraz wykorzystywane stosownie do wcześniej ustalonych przesłanek.
Korzystanie z plików cookies (ciasteczka)
⦁ Dana strona internetowa korzysta z technologii zawierającej pliki cookies. Cookie to mały plik, który składa się z liczb i liter. Za wcześniej uzyskaną zgodą, Administrator strony umieszcza pliki cookies na komputerze użytkownika. Pliki cookies umożliwiają Administratorowi strony internetowej odróżnienie użytkownika od innych osób odwiedzających daną witrynę.
⦁ Korzystanie z plików cookies pozwala na:
⦁ Przekazanie interesujących treści, dopasowanych do indywidualnych upodobań użytkownika
⦁ Ulepszeniu strony internetowej
⦁ Usuwaniu zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo użytkownika w sieci.
⦁ Pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających komukolwiek na kontakt m.in. telefoniczny, mailowy lub z użyciem innych środków komunikacji, z użytkownikiem, który wyraził zgodę na korzystanie z plików cookies.


Zmiany w Polityce Prywatności


⦁ Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uaktualniania polityki prywatności bez konieczności informowania użytkowników.
⦁ Wszelkie zmiany wprowadzone przez Administratora wchodzą w życie wraz z zamieszczeniem ich na danej stronie internetowej.
⦁ Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za monitorowanie wprowadzanych uaktualnień oraz zgadza się na korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu danych zmian. To natomiast skutkuje pełną akceptację zmian, które zaszły w Polityce Prywatności.

Opublikowano: 15.05.2022